Read more about the article สูตรเด็ด…เผ็ดมาก ครบทุกสูตรเกม THE SIMS 4
สูตรเด็ด...เผ็ดมาก ครบทุกสูตรเกม THE SIMS 4

สูตรเด็ด…เผ็ดมาก ครบทุกสูตรเกม THE SIMS 4

THE SIMS 4 สูตรเด็ดที่ต้องใช้ ตาย ท้อง เพิ่มเงิน วัตถุ อาชีพ มีหมด ตามมาด่วนๆ เพื่อง่ายต่อการเล่น เป็นอีกเกมที่เวลาเล่นเราต้องใส่สูตร เหมือนเป็นประเพณีการเล่น Sims ไปแล้ว เราได้รวบรวมสูตรเกมที่จะเพิ่มสีสันและง่ายขึ้นให้แก่การเล่น The Sims 4 ไว้ให้แล้ว การจะใส่ สูตรเกม The Sims นั้นต้องเปิดหน้าต่างพิมพ์สูตรก่อนด้วยการกด ctrl+shift+c (สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้)สูตรที่ใช้เป็นประจำtestingcheats true  =…

Continue Readingสูตรเด็ด…เผ็ดมาก ครบทุกสูตรเกม THE SIMS 4