Close to the Sun
Close to the Sun เกมมุมมอง FPS สไตล์ของเกมจะออกแนวคล้าย ๆ กับเกม BioShock Infinite ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ หรือว่าลักษณะของตัวละคร

Close to the Sun

Close to the Sun เป็นผลงานเกมมุมมอง FPS จากทีมพัฒนา Wired Productions ที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของการผจญภัย ที่บวกกับความลึกลับของห้วงเวลา ถ้าใครที่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนก็จะรู้เลยว่า สไตล์ของเกมจะออกแนวคล้าย ๆ กับเกม BioShock Infinite ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ หรือว่าลักษณะของตัวละครก็ออกไปในทางเดียวกัน ขอบคุณภาพจาก : metalbridges.com ระบบเนื้อเรื่อง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกม Close to the Sun จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกตามหา Ada…

Continue Reading Close to the Sun